65×95,5, dr. aliejus
2010
Gyvenimo melodija | Irina Troma