60×70, dr. aliejus
2023
Miestelis Merkinė | Irina Troma