30×50, dr. aliejus
2015
Nemuno pakrantė | Irina Troma