60×60, dr. aliejus
2015
Vėjas medžiuose | Irina Troma